SÖYLEŞİ-KÜLTÜREL MİRAS

SÖYLEŞİ-KÜLTÜREL MİRAS

Konu:

Kültür ve kültürel mirasın çerçevesini fark etmek,
Somut ve soyut kültürel mirası örnekler ile somutlaştırmak
Etkili örnekler ile kültürel mirasın önemini fark etmek
Erzincan çevresine ait bakırcılık, kervansaray, yemeni, gibi somut kültürel miras ögelerini tanımak

Etkinlik Detayları
Etkinlik Konumu