SERGİ-ÖĞRETMENLER ARASI MATERYAL YARIŞMASI

SERGİ-ÖĞRETMENLER ARASI MATERYAL YARIŞMASI

Konu:

Yenilikçi, özgün ve işlevsel ders materyallerinin tasarlanması için teşvik etmek,
Öğretmenlerin farklı görsel öğretim materyalleri tanışarak benzer çalışmalar üretmek için
cesaretlendirmek
Derslerin daha anlaşılır olması için üretilen materyallerin öğrenci, öğretmen ve halk ile buluşmasını
sağlamak amaçlanmaktadır.

Etkinlik Detayları
Etkinlik Konumu